Primarul de Coşerniţa a  preluat atribuţiile la aproape două luni după alegeri

 În urma alegerilor locale generale din iunie, 2015, victoria câtorva primari din raionul Criuleni a fost contestată de către contracandidaţi. Cel mai lung proces de judecată, se pare, că l-au suportat candidaţii la funcţia de primar din satul Coşerniţa – sat pe malul Ichelului cu 1510 locuitori.

 Voturile coşernițenilor, numărate de trei ori

Satul Coşerniţa s-a ales cu primar la 22 august 2015 după mai multe şedinţe de judecată şi după ce Curtea de Apel Chişinău a emis o decizie irevocabilă, ce a intrat în vigoare în aceeaşi zi.

images (3)

După primul tur de scrutin voturile conşernițenilor au fost împărţite de candidaţii Fiodor Tipa (PSRM) şi Alexei Cibotar (PDM). La 28 iunie ambii candidaţi, conform procesului verbal al CECE Coşerniţa, au acumulat câte 325 de voturi, 4 buletine de vot fiind trecute în categoria „nevalabile”. Aplicând un articol din codul electoral, care prevede că în cazul egalităţii de voturi după turul doi, învingător se declară candidatul, care a acumulat cele mai multe voturi în primul tur, consiliul electoral îl declară pe Fiodor Tipa învingător în alegeri.

La 29 iunie 2015 concurentul electroral Cibotar Alexei şi reprezentantul PDM în consiliul electroal Coşerniţa  au depus contestaţii, şi au solicitat renumărarea voturilor, invocând declararea intenţionată a 40-50 buletine de vot nevalabile, în timp ce ele trebuiau să fie declarate valabile.

Ca urmare a renumărării voturilor, la 7 august 2015, judecătioria Criuleni, judecătoare V. Ursu, constată că Alexei Cibotar, candidatul Partidului Democrat, a acumulat 323 de voturi, Fiodor Tipa, candidatul PSRM – 320 de voturi, 11 buletine de vot – nevalabile, numărul total de voturi valabil exprimate – 643. Hotărârea a fost atăcată de juriştii PSRM.

La 12 august judecătoarea A. Cazacliu, instanţa Criuleni, emite hotărârea prin care constată, după examinarea încă o dată a tuturor documentelor şi dovezilor prezentate de părţi, că numărul de buletine de vot considerate nevalabile este 7, şi a confirmat rezultatele alegerilor din 28 iunie prin care ales primar cu un număr de 324 voturi este Fiodor Tipa, care l-a devansat pe contracandidatul său Alexei Cibotar, cu un singur vot – 323 de voturi.

La 15 august, candidatul Alexei Cibotar a atacat decizia instanţei din Criuleni din 12 august, invocând depăşirea flagrantă a competenţelor legale de către instanţă şi intervenirea acesteia în procesul electoral de totalizare a rezultatelor votării. În recurs, avocatul PDM indica, că instanţa de judecată, asumându-şi ilegal atribuţiile Consiliului electoral al Circumcsripţiei electorale Coşerniţa, a purces la renumărarea buletinelor de vot declarate nevalabile, drept urmare, 4 buletine de vot le-a considerat valabile şi le-a atribuit concurentului electoral Fiodor Tipa.

La 22 august, reprezentantul PSRM şi a candidatului Fiodor Tipa, avocatul M. Lebedinschii, a înregistrat la Curtea de Apel referinţă la cererea de recurs în care solicită respingerea recursului PDM ca lipsit de temei faptic şi legal, invocând că instanţa de fond a adoptat o hotărâre legală, în corespundere cu Codul Electoral şi normele internaţionale. Recurentul consideră că instanţa de fond a fost în drept să dea apreciere buletinelor declarate nevalabile, drept urmare a renumărării voturilor, odată ce organul electoral a numărat de 3 ori buletinele de vot, obţinând rezultate diferite.

Instanţa de recurs – Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău, în componenţa preşedintelui şedinţei Ion Pleşca, judecătorilor Nina Cernat şi Nicolae Craiu, a constatat că instanţa de fond nu a avut temei de drept şi de fapt pentru a se implica în hotărârea CECE Coşerniţa expusă în 7 august 2015, respectiv instanţa nu a avut temei să declare valabile sau nevalabile buletinele de vot, sarcina instanţei, prin prisma art. 135 al Codului Electoral, fiind confirmarea sau infirmarea legalităţii alegerilor din circumscripţia electorală şi validarea mandatului ales. Valabilitatea buletinelor de vot se stabileşte doar de comisiile electorale de circumscripţie (art. 57 din CE). Curtea de Apel a confirmat legalitatea alegerilor în s. Coşerniţa în baza procesului-verbal de renumărare a buletinelor de vot  din 7 august 2015, desfăşurat de CECE Coşerniţa nr. 12/7, prin care a fost declarat ales candidatul la funcţia de primar din partea PDM Cibotar Alexei…

 Şi alţi primari au mai zăbovit prin instanţe

Decizia finală de validare a mandatului candidatei PLDM la funcţia de primar în Cimişeni, Valentina Pisarenco, a intrat în vigoare după 9 şedinţe de judecată. Diferenţa de voturi pentru cei doi candidaţi – Ghenadie Rabei şi Valentina Pisarenco, a fost de 23 în favoarea celei din urmă. La 30 iulie, Curtea de Apel Chişinău a validat, printr-o decizie irevocabilă, mandatul de primar al Valentinei Pisarenco, respingând cererea lui Ghenadie Rabei, candidat independent, împotriva CECE Cimişeni, prin care a cerut anularea rezultatelor votării din 28 iunie, invocând multiple încălcări ale Codului Electoral.

Renumărarea, la 24 iunie, a voturilor exprimate pentru cadidaţii la funcţia de primar în primăria Oniţcani n-a schimbat scorul. Procedura de renumărare a fost solicitată de către candidatul la funcţia de primar din partea PDM, Ion Iacub, pe motiv că observatorii din partea partidului nu ar fi avut acces la procedura de numărare a voturilor după închiderea secţiei de votare. După ce preşedintele CECE Oniţcani a renumărat buletinele de vot, în prezenţa judecătoarei V. Ursu şi a părţilor implicate în proces, scorul a ieşit acelaşi, ca şi în ziua alegerilor: 566 de voturi pentru Leonid Vozian, 462 de voturi pentru Ion Iacub, alţi doi candidaţi acumulând câte 51 şi, respectiv, 24 de voturi. Instanţa a decis, că la numărarea voturilor nu au fost comise nereguli, cu atât mai mult că observatorii părţii care a contestat au semnat procesele-verbale întocmite de către CECE Oniţcani după închiderea secţiei de votare.

Mandatul de primar al lui Vitalie Casian, candidatul PL în satul Dubăsarii Vechi, a fost validat pe 6 iulie 2015, prin decizia Judecătoriei Criuleni, după ce contracandidatul său, candidatul independent Aurel Chetruşca, a depus cerere de anulare a rezultatelor turului II de scrutin împotriva CECE Dubăsarii Vechi şi renumărare a voturilor. Din spusele lui Vitalie Casian, după ce în sala de judecată instanţa a explicat care este procedura de renumărare, recurentul şi-a retras cererea.

S. Cernov

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *