Primăria va avea mașină, iar muzeul – pază de stat

Şedinţa extraordinară a Consiliului Orăşenesc Criuleni, a şaptea la număr în acest an, de pe data de 15 iulie, 2016, s-a desfăşurat în prezenţa a 11 consilieri, cu patru subiecte de bază incluse în ordinea de zi, şi câteva suplimentare, acceptate de către consilieri pentru examinare. Preşedintă a şedinţei a fost aleasă Galina Saşcov, consilieră din partea PL.

Primul subiect a vizat permiterea îndeplinirii lucrărilor de reparaţie a străzilor 31 August 1989, Orheiului, Viilor, şi Victoriei din Or. Criuleni. Ce-i drept, nu era specificat, cui se permite efectuarea acestor lucrări (firma, persoana), însă, se specifică că aceste lucrări corespund Planului de acţiuni pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în Strategia de dezvoltare a or. Criuleni pentru anii 2015-2019. Primarul şi specialistul în probleme de construcţie, Mihail Zolotco, urmează să organizeze un control riguros asupra valorificării resurselor alocate şi să asigure calitatea lucrărilor. Primarul D. Simon a explicat, că cele 2,5 mln de lei, indicaţi în proiectul deciziei, sunt bani alocaţi de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor. Din ei, a fost reparată deja parţial strada Orheiului. Urmează str. 31 August, care de la intrarea în oraş dinspre Dubăsari până pe la Judecătorie a fost deja plombată, după care urmează aşternerea unui strat de asfalt cu schimba-rea parţială a bordurilor. S-a inclus în decizie reparaţia străzilor Viilor şi Victoriei, precum şi accesul spre grădiniţa „Spicuşor”, în cazul în care vor mai apărea bani, în special, din fondul rutier. Însă, după cum a precizat consilierul Goncearenco, fondul rutier e încă „pe hârtie”, bani în el nu s-au acumulat suficienţi. Subiectul cu numărul doi a ţinut de rectificarea bugetului. Primarul a informat, că cele 200 de mii de lei, alocate la finele anului trecut pentru procurarea unui automobil, şi-au găsit destinaţia. Primăria a achiziţionat un automobil nou „Dacia Logan”, şi se cere alocarea a 17,1 mii lei, din soldul disponibil, pentru salariul viitorului şofer, pentru perioada 1 august – 31 decembrie 2016. Consilierii au mai acceptat 112 mii lei alocaţi de către Consiliul Raional, 100 mii dintre care vor fi cheltuiţi pentru lucrări de amenajare a or. Criuleni către Festivalul „Meşterul Manole” (amenajarea şi vopsirea intrărilor în oraş, alte lucrări), pe care s-a angajat să le execute ÎM „Comunservice”, şi 12 mii lei – pentru organizarea de mitinguri.

La întrebări suplimentare consilierii au aprobat demersul lui Vladimir Paladi, directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie Criuleni, pentru a reduce două unităţi de paznic şi a achiziţiona servicii de pază de stat. Cheltuielile, conform directorului, le va suporta muzeul din fondul de salarizare, la care s-a acumulat o economie la salariu din lipsa pe parcursul a trei luni a directorului şi a muzeografului. În acelaşi timp, directorul a cerut introducerea în statele de personal a unei unităţi de grădinar, care va menţine curăţenia celor 14 ari de teren ai muzeului. Consilierii au votat unanim decizia, care la şedinţa precedentă a acumulat doar 6 voturi „pro” şi a fost respinsă, pentru că atunci nu aveau informaţie suficientă referitor la structura şi justificarea cheltuielilor legate de transformare. Astfel, suma de 14 337 lei a fost redistribuită pentru instalatea şi plata lunară a sistemului de pază şi semnalizare.

La diverse, consilierii au discutat adresarea unui grup de nouă criuleneni cu privire la abuzul din partea unei firme, ce a început o construcţie pe un teren arendat, acaparându-le şi o parte din terenurile ce le aparţin şi pe care le exploatează agricol. Consilierii au decis să iniţieze procedura de reziliere a contractului de arendă cu operatorul economic, cu atât mai mult că firma, care şi-a exprimat intenţia de a mai construi în  Criuleni un complex de benzinării, nu a achitat nici un leu pentru arendă din 2011, de când a devenit entitate cu drept de folosinţă funciară a acestui teren.

Un alt subiect discutat a fost crearea unei comisii care va lucra în satul Ohrincea și în termen de 30 de zile va recomanda consiliului modalitatea de gestionare în continuare a apeductului, pentru că un grup de ohrinceni au sesizat Centrul Naţional Anticorupţie, după ce primăria Criuleni a încercat să dea apeductul în gestiune unui agent economic, evitând procedura legală de licitaţie şi admiţând un conflict de interese.

S. Cernov 

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *