Patimi la Holercani

Pe data de 12 iunie, parohul bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Holercani, Manole Grigoriev a convocat locuitorii la o adunare a satului, drept reacţie la intenţia unor săteni de a  construi în Holercani o biserică subordonată Mitropoliei Basarabiei. Adunarea la care au fost  prezenţi cca 150 de săteni, a fost dirijată de Valeriu Porubin, preşedinte desemnat prin votul celor prezenţi în Casa de cultură. Dumnealui a anunţat ordinea de zi: 1) despre construcţia unei biserici subordonate Mitropoliei Basarabiei; 2) despre iniţierea construcţiei unei clopotniţe pe lângă biserica „Sf. Nicolai”, din satul Holercani ; 3) întărirea/confirmarea listelor cu semnături, colectate în satul Holercani împotriva construcţiei unei noi biserici. Obştea a cerut includerea în ordinea de zi a subiectului formulat „despre apariţia reprezentanţilor diferitor secte pe teritoriul satului”, şi acesta a fost acceptat drept punctul 4 al ordinii de zi.

IMG_1450

De la stânga la dreapta: Valeriu Racu, Manole Grigoriev, Valeriu Porubin, Valeriu Popuşoi, Teodor Pelin.

Parohul Manole Grigoriev a informat asistenţa că un grup de consăteni  doresc să iniţieze contrucţia unei biserici în centrul satului sub oblăduirea Mitropoliei Basarabiei a Bisericii Ortodoxe Române, chiar dacă în sat activează biserica de pe malul Nistrului, subordonată Mitropoliei Întregii Moldovei şi Patriarhiei Ruse. Preotul a amintit despre perioada sovietică când comuniştii au închis biserica din sat, iar holercănenii mergeau la slujbe în alte localităţi, şi acest lucru nu li se părea anevoios, iar acum, a apărut problema că e greu să cobori în vale şi să urci în deal. În opinia sa, biserica din vale este legătură cu satul care a fost cândva, până la construcţia barajului hidrocentralei, şi şi-a exprimat temerea că biserica de pe malul Nistrului ar putea fi lăsată să se distrugă, dacă va mai apărea un lăcaş de cult. De altfel, el nu este împotriva construcţiei încă a unei biserici, doar că aceasta să fie a Mitropoliei Moldovei subordonată Patriarhiei Ruse, în satul nou.

IMG_1445

Reprezentantul grupului care a propus iniţierea unei noi biserici, subordonată altei mitropolii, Neofid Rotaru, a întrebat care este diferenţa dintre religia Mitropoliei Moldovei şi cea a Mitropoliei Basarabiei, şi preotul Manole a spus că e aceeaşi religie, doar e diferenţă de stil. Parohul de la Izbişte, Victor Gangan, a completat răspunsul preotului Manole printr-o incursiune mai largă despre diferenţele dintre cele două mitropolii, spunând că Mitropolia Basarabiei ar fi necanonică şi schismatică, iar slujbele oficiate de către preoţii acesteia nu ar avea putere divină.

Alt reprezentant al grupului de iniţiativă pentru biserică subordonată Mitropoluiei Basarabiei, Valeriu Racu, a prezentat consătenilor certificatul de înregistrare a comunităţii religioase Parohia ortodoxă română „Sfântul Ierarh Nicolae şi Aducerea Moaştelor Sfântului Ierarh Nicolae” din cadrul Mitropoliei Basarabiei, datat cu anul 2004, şi a cerut preotului să prezinte comunităţii certificatul de înregistrare a bisericii pe care o păstoreşte şi să spună ce taxe percepe pentru servicii, întrebare care i-a nemulţumit pe unii şi aceştia au huiduit vorbitorul. Preotul Manole a răspuns că taxele sunt aprobate prin decizia Mitropoliei Moldovei, nu dânsul le stabileşte. De altfel, conform certificatului de înregistrare nr.341 eliberat la 13 iulie 1992  Ministerul Culturii şi Cultelor din RM adevereşte „că parohia ortodoxă română din localitatea Holercani, Dubăsari, biserica Sf. Nicolae a fost înregistrată la 13 iulie 1992.ca parte distinctă din episcopia Chişinău”. Protopopul de Criuleni şi Dubăsari,Teodor Pelin, a intervenit şi a spus că grupul de iniţiativă trebuie ascultat, ca să cunoască toată comunitatea opinia lor. Valeriu Racu a mai spus, despre iniţiativa pe care a venit s-o susţină, că dacă consiliul local va aloca un lot de pământ pentru noua biserică, aceasta va fi gata în doi ani de zile, şi va orândui servicii bisericeşti gratuit (fără taxe), sau „cât poate omul să dea”.

IMG_1452

După lungi şi gălăgioase dezbateri, timp în care holercănenii au amintit că biserica din vale este simbolul satului, trecut pe stema acestuia, admiţând că,  au neglijat până acum şi au amenajat insuficient căile de acces către locaş, că un microbuz care transporta enoriaşii la slujbe se află în reparaţie şi va fi repus în curând în funcţiune, au decis să pună chestiunea la vot. Cei prezenţi în sală au respins ideea construcţiei unei noi biserici, subordonate Mitropoliei Basarabiei. Protopopul Teodor Pelin, prezent în sală, le-a recomandat locuitorilor să construiască, totuşi, o capelă în sat, şi astfel va fi soluţionată parţial problema accesului la lăcaşul de cult, problema prohodului răposaţilor în biserică, iar capela va fi şi locul unde enoriaşii se vor putea ruga în orice zi, iar de sărbători mari vor fi slujbe la biserica din vale. Ideea capelei a fost susţinută unanim, urmează ca enoriaşii să identifice şi să propună consiliului local spre aprobare locul unde va fi înălţată aceasta. Referitor la confirmarea listelor cu semnături şi anexarea acestora la procesul-verbal al adunării, o enoriaşă, care s-a ocupat de colectarea semnăturilor, a respins acuzaţiile aduse primarului de către reprezentanţii grupului care pledează pentru înfiinţarea celei de-a doua biserici, precum că ar fi obligat angajaţii primăriei să colecteze semnături împotriva construcţiei unei biserici ortodoxe subordonate Mitropoliei Basarabiei, spunând că a acţionat din proprie iniţiativă, din dragoste pentru biserică, înafara orelor de muncă. Totodată semnatarii şi-au exprimat dezacordul cu transformarea actualei biserici în mănăstire. Numărul semnatarilor în cele 14 liste nu a fost anunţat în timpul adunării, însă pagina web http://protopopiat-criuleni-dubasari.md anunţa ulterior despre cca 1000 de semnături.

IMG_1475

Propunerea de a  supune votului chestiunea despre apariţia reprezentanţilor diferitor secte pe teritoriul satului  a fost respinsă or, după cum a spus Teodor Pelin şi alţi cunoscători ai legilor, în Republica Moldova, conform Constituţiei şi Legii Cultelor Religioase, este interzis prozeletismul abuziv, şi persoanele care se simt ameninţate de reprezentanţii aşa-numitor secte, pot depune plângere la poliţie şi cere să fie apăraţi de oamenii legii, în corespundere cu legislaţia în vigoare.

S. Cernov

 

P.S. Legea privind cultele religioase şi părţile lor componente , prevede:

Articolul 4:

(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie. Acest drept trebuie exercitat în spirit de toleranţă şi de respect reciproc şi cuprinde libertatea de a aparţine sau nu unei anumite religii, de a avea sau nu anumite convingeri, de a-şi schimba religia sau convingerile, de a profesa religia sau convingerile în mod individual sau în comun, în public sau în particular, prin învăţătură, practici religioase, cult şi îndeplinirea ritulurilor. Fiecare persoană şi comunitate religioasă poate adera liber la orice cult religios.

  (2) Exercitarea dreptului la libertatea de manifestare a convingerilor sau a credinţei religioase poate fi restrânsă, în condiţiile legii, numai în cazul în care această restrângere urmăreşte un scop legitim şi reprezintă, într-o societate democratică, măsuri necesare pentru siguranţa publică, menţinerea ordinii publice, ocrotirea sănătăţii şi a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor persoanei.

    (3) Statul exclude orice apreciere din partea sa asupra legitimităţii credinţelor religioase.

    (4) Prozelitismul abuziv este interzis.

 

Articolul 7. Apărarea dreptului de asociere religioasă

  (1) Dreptul de asociere religioasă al credincioşilor şi al comunităţilor lor este apărat pe cale juridică sau pe cale administrativă în cadrul supravegherii de către stat a procesului de respectare a legalităţii. Din iniţiativa credincioşilor, acţiunile organelor şi organizaţiilor de stat, ale persoanelor cu funcţie de răspundere, precum şi ale persoanelor private, care creează dificultăţi la constituirea comunităţilor religioase şi desfăşurarea activităţii lor legitime pot fi reclamate în justiţie sau petiţionate.

Comments

comments

Latest Comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *