Parajuristul – omul de legătură dintre cetățean și instituțiile statului

În baza Legii cu privire la asistența juridică garantată de stat nr.198-XVI din 26.07.2007 și a regulilor aprobate de către Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, în Republica Molodva activează o rețea de persoane instruite să acorde asistență juridică primară cetățenilor, care au denumirea de parajuriști.

Înainte de a începe activitatea, fiecare parajurist a fost instruit după un program amplu, care include soluții la cele mai frecvente probleme din comunitate. Parajurist este o persoană care deși nu practică o activitate de avocat, poate acorda confidențial consultații pe unele subiecte juridice și procedurale persoanelor ce solicită acest lucru. Parajuristul poate avea studii juridice incomplete sau studii superioare complete. El nu practică activitatea specializată de avocat și după o instruire specială, este împuternicit să acorde asistență juridică primară membrilor unor comunități.

Despre activitatea unui asemenea specialist discutăm cu Maria Calcatinge, parajurist cu sediul în or. Criuleni.

- Dna Maria, de când activaţi în calitate de parjurist în or. Criuleni și până când serviciile Dvs vor sta la dispoziţia cetăţenilor? Cine se poate adresa la parajurist pentru consultaţie?

IMG_6148

Maria Calcatinge

- Activez în calitate de parajurist în or. Criuleni din decembrie 2016, în baza unui contract de prestare a serviciilor juridice, încheiat cu Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat (în continuare CNAJGS), contract care prevede că voi acorda servicii cetățenilor până la 01 ianuarie 2018, cu posibilitatea de prelungire pe următorul an. De serviciile parajuristului pot beneficia toți cetățenii Republicii Moldova atât din Criuleni, cât și din alte localități. Consultațiile parajuristului sunt gratuite, atât pentru oamenii care își pot achita un jurist (avocat), cât și pentru oamenii din păturile social vulnerabile. Astfel de serviciile parajuristului poate beneficia orice cetățean al RM indiferent de starea lui materială, religie, statut, etc.

- ți cetățeni vi sau adresat de la începutul prestării serviciilor parajuridice și ce probleme reclamă mai des?

- De când am început să prestez servicii parajuridice, am consultat  151 de cetățeni. Problemele invocate cel mai des sunt cele ce țin de dreptul de proprietate. Statistica ne arată, că 1/3 din persoanele care au solicitat consultație au avut nevoie de explicații a dreptului succesoral, adică, de moștenire. Dacă cetățeanul are întrebări despre testament sau succesiune legala, îi explic omului care sunt posibilităţile, care sunt termenii, costurile aproximative, ce trebuie să facă. Dacă persoana vrea să lase prin moştenire, explic care sunt consecinţele dacă va face un testament sau nu îl va face. Dacă este vorba despre mai mulți moştenitori şi între ei exista anumite litigii, incerc sa le explic, din  postură de mediator echidistant, care ar fi consecinţele unui litigiu şi care ar putea fi costurile, dacă ajung în judecată, și cum pot găsi o cale de compromis, ca să nu se ajungă acolo. Bineînţeles, că ultimul cuvânt rămâne să-l spună beneficiarul. El are opţiunea să decidă dacă procedează într-un fel sau altul, dar deja fiind informat care sunt reglementările legale, ce consecinţe pot fi, cât va costa şi ce instanţă, ce autoritate publică se ocupă de problema dată. Un parajurist poate oferi informații, consultații generale și sfaturi în probleme juridice simple, elementare, dar fără a scrie cereri sau alte documente / acte, și fără să reprezinte direct interesele persoanei în instanță de judecată sau în fața organelor administrației de stat. Deseori, parajuristul poate ajuta persoane interesate să identifice corect organul competent care este responsabil să soluționeze problemele celor care s-au adresat după un sfat (consiliere).

Totodata  promovez cunoştinţele juridice prin intermediul lecţiilor publice.

- Cine sunt partenerii serviciului parajuridic? Cine are dreptul la avocat garantat de stat?

- Parajuristul îi are în calitate de primi parteneri pe avocații Centrului Național de Asistență Juridică Garantată de Stat, care acordă servicii juridice garantate de stat complexe. Parajuristul deseori pune în legătură beneficiarul cu un avocat acordat de stat. Persoana care poate beneficia de asistență juridică garantată de stat este cetățeanul care are starea material precară, cu un venit mai mic de 1800 de lei pe lună, pensionarii, persoanele cu dizabilități. Din aceasta categorie, de la începutul activității mele, 10 persoane au fost directionate la CNAJGS, care au primit un avocat remunerat din partea statului.

- Ce domenii ale legislaţiei acoperiţi și unde vă pot găsi cetățenii?

- Potrivit regulamentului cu privire la activitatea parajuriștilor, orele de audienţă a parajuristului sunt stabilite în baza unui grafic, de comun acord cu comunitatea în care activează, dar nu pot constitui mai puţin de 15 ore pe săptămână repartizate uniform pentru cel puţin 3 zile diferite. Parajuristul din Criuleni are orele de primire de luni până joi în intervalul orelor 9:00- 14:00, or.Criuleni, bd. Biruinta, 12, of.200 (în incinta Primariei Criuleni), tel. 0-248-22190/ 068252380. Cetățenii se pot adresa atunci când au întrebări referitoare la dreptul civil, penal, administrativ, dreptul muncii. Atunci, când parajuristul nu cunoaște răspunsul la o întrebare, poate să suspende acordarea consultației până se documentează asupra situației descrise de beneficiar, ca apoi să revină cu un răspuns calificat.  Sarcina parajuristului este să știe unde cetățeanul poate găsi răspunsul la întrebarea cel interesează și să-l ajute să înțeleagă acest răspuns.

Pentru conformitate, Svetlana Cernov

 

 

 

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *