ANUNȚ DE ANGAJARE

Primăria Măgdăceşti, raionul Criuleni, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de contabil-şef în cadrul primăriei .

Magdacesti

Perioada de depunere a documentelor: de la 21 august 2017 până la 15 septembrie 2017.
Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul primăriei şi pe pagina web a Primăriei Măgdăceşti www.magdacesti.md
Documentele pentru participare la concurs se vor prezenta pe adresa -satul Măgdăceşti ,str. Mihai Eminescu nr.14
Relaţii la tel. 024834238.