Indignarea unui consilier: morga – de râsul lumii

La finele şedinţei consiliului raional din 7 mai, curent, Nicolae Fîrfa, consilier raional (a acces în consiliu pe lista PCRM cu opt ani în urmă), a propus să le pună la dispoziţie consilierilor două autocare şi să îi ducă la morga din Criuleni, ca să vadă condiţiile de acolo. „De opt ani de zile este vorba de morgă, şi veniţi să vedeţi ce morgă este în Criuleni! A trebuit să iau recent o rudă de acolo. E ferească mama lui Dumnezeu! E de râsul lumii! Vreau să vadă toţi primarii şi consilierii ce se face acolo!”

În afara sălii de şedinţe, Nicolae Fîrfa a adăugat: „De opt ani de zile tot ridic mâna în sus, mâna în sus, se sfădesc primarii, dar să fi dat toţi câte un leu pe zi, era făcută (morga)!”

Vera Anii a explicat în şedinţă, că la acest proiect Consiliul Raional a votat alocarea unei contribuţii, de 2 mln 700 mii lei, că proiectul e mult mai costisitor – la 4 mln, şi că ceilalţi bani vor trebui căutaţi la Guvern. Veaceslav Burlac, însă, a amintit consilierilor, că ei au votat alocarea acestor bani cu condiţia că încăperile vor fi construite în doi ani (2018-2019), în aşa fel ca a doua parte de bani, dacă nu va fi obţinută de la Guvern sau de la donatori externi, va putea fi alocată din soldul raionului pe anul viitor. E nevoie să fie făcută achiziţia lucrărilor, spunea Burlac. Tot el preciza, cu referire la vocile din sală, că nu poate şi raionul Dubăsari să aloce bani pentru construcţia morgii, dar că unitatea va putea presta serviciile respective şi cetăţenilor altor raioane. Preşedintele Ion Ţurcan a spus că sunt prevăzuţi bani, este şi utilajul, şi că până în toamnă va fi construită încăperea, pentru că morga actuală, citat „e o ruşine mare şi că vom avea vreo dată vreun accident cu ea – nu se poate ca oamenii să-şi ia persoana dragă din asemenea condiţii”.

Apropo, pagina Web a consiliului, în septembrie, 2018, anunţa declanşarea procedurii de achiziţie pentru „Lucrări generale de construcţie la morga din or. Criuleni”, stabilind data licitaţiei pentru 12 octombrie 2018. A urmat licitaţia repetată, la care au fost patru ofertanţi, în noiembrie 2018, care, pe data de 20 noiembrie 2018 a fost anulată. Autoritatea contractantă explică motivul anulării în felul următor: „La momentul inițierii procedurii la obiectul achiziției: ”Lucrări generale de construcţie la Morga (secţie anatomie), or. Criuleni, str. Ştefan cel Mare, nr.1, r-nul Criuleni, cod CPV: 45200000-9, Consiliul raional Criuleni, a cărei valoare estimativă este de 4123430,00 lei, prin decizia Consiliului raional Criuleni nr. 17.06 din 07 martie 2018 a fost alocată contribuția în mărime de 2700 000 lei, ca pe parcursul anului să parvină și cofinanțarea de la un donator extern, care pînă în prezent nu avem confirmat disponibilitatea de alocare. Reeșind din cele menționate, grupul de lucru a decis, ca în baza art. 71,lit(d) ultimul aliniat al Legii nr.131 din 03 iulie 2015 procedura în cauză să fie anulată” (notă- redactarea textului aparţine autorităţii contractante).

Nu este clar, de câte ori a alocat Consiliul Raional această sumă, or, ea apare în cel puţin două decizii: în punctul 2.1 (c) din decizia 17.06 din 7 martie, 2018, şi în decizia nr. 23.02. din 21 martie 2019, pct. 3.1 lit (e). Totodată, nu este clar de ce nu a început încă construcţia acestor încăperi, odată ce una dintre condiţiile pentru antreprenori era ca cel care câştigă licitaţia să dispună de surse proprii pe cont în mărime de 1 mln 600 mii lei, plus suma alocată de consiliu.

Problema morgii „de râsul lumii” a fost abordată în ziarul Est-Curier” şi în 2013 (articolul „Cu mortul după sobă”), şi în 2016 , când cetăţenii semnalau condiţii dezastruoase în care nimereşte defunctul în ultimile ore de aflare fizică pe pământ, dar şi rudele acestora, nevoiţi să se îngrozească de locul unde-şi văd persoana dragă după deces. Am abordat problema şi din perspectiva condiţiilor de muncă ale personalului, lipsite de comoditate şi condiţii de igienă.

În aprilie, 2016, ziarul „Est-Curier” scria, într-un material cu titlul „Morţii tac, dar cei vii se revoltă”, că preşedintele raionului din 2013, V. Rotaru, a promis, „după ce a vizitat secția de morfopatologie în urma unei tragedii și a fost nevoit să pășească printre cadavre, că într-o lună de zile “cu prietenii, partenerii din străinătate” va redresa situația, dar emoțiile i-au trecut, mandatul i-a expirat și intrăm întro nouă caniculă cu aceleași probleme”.

În noiembrie 2016, preşedintele I. Andriuţa promitea că va include în planul său de lucru construcţia, pâna la finele anului, a unei încăperi noi pentru morgă. A urmat proiectarea încăperii şi avizarea proiectului. A trecut şi mandatul preşedintelui V. Burlac, care a mai făcut doi paşi, în doi ani: identificarea unei donaţii umanitare sub formă de utilaj pentru viitoarea morgă, includerea în două decizii de alocare a banilor a sumei de 2 mln 700 mii lei, anunţarea, apoi anularea licitaţiei, dar construcţia e tot pe loc, adică, la nivelul zero.

„Prima licitaţie nu a avut loc, pentru că nu au participat numărul necesar de operatori economici. A doua licitaţie am anulat-o, pentru că banii pe care i-am aşteptat de la Programul pentru Reintegrare nu au mai venit, şi nici o scrisoare de garanţie nu ne-au oferit. Sistemul de achiziţii electronice a descalificat toţi ofertanţii”, – a explicat Maria Boşcanean, specialista care este responsabilă de procedurile de achiziţii în Consiliul raional Criuleni.

S. Cernov

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *