Fondul de subvenţionare a agriculturii, accesibil şi primăriilor

Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură (AIPA) a informat şi în acest an persoanele interesate de surse de dezvoltare pentru întrepinderile lor agricole, despre condiţiile şi măsurile de subvenţionare în anul 2020. În premieră, la sesiunea de informare, angajaţii Direcţiei agricultură a Consiliului raional Criuleni au invitat şi primarii sau alţi reprezentanţi din cadrul APL de nivelul I.

Subventia-la-motorina-in-2017_XL

 

Petru Tîmbur, vicedirector AIPA, şi Eugen Grecu, specialist principal AIPA Chișinău, au explicat HG nr. 155 din 2017 privind Regulamentul de Subvenționare și modul de repartizare a mijloacelor Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR) pentru 2020 în cadrul Legii nr.276 din 2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli:

”Bugetul pentru subvenţionare în anul 2020 constituie un miliard de lei, ceea ce este mai mult cu 50 de mln faţă de anul 2019. Principalele domenii de subvenţionare rămân a fi plantarea livezilor multianuale, procesarea şi prelucrarea. Însă avem şi o măsură nouă, pentru agenţii economici care activează în centre raionale sau sate, cu numărul de locuitori până la 10 mii”.

Vitalie Onişciuc, şeful Direcţiei Agricole, a motivat necesitatea de a fi informaţi şi primarii prin aceea că şi primăriile pot aplica la acest fond, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 476 din 18.10.2019, care prevede alocarea de subvenţii în avans pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale şi diminuării tendinţelor de declin social şi economic în zonele rurale. Asta ar însemna că orice unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi din spaţiul rural, care are deja un proiect, un deviz de cheltuieli, alte documente confirmative prevăzute de legislaţie pentru o lucrare de infrastructură ce nu depăşeşte 3000000 de lei, poate aplica la fondul de subvenţionare în avans. Solicitantul trebuie să asigure o contribuţie financiară în mărime de 20% din costul proiectului eligibil şi să asigure durabilitatea acestuia după implementare cel puţin cinci ani. Proiectul  trebuie implementat în cel mult 24 de luni. Aplicanţii pot cere finanţare pentru construcţia/reabilitarea/modernizarea drumurilor şi podurilor publice locale (definite în Legea drumurilor nr.509/1995) care asigură accesul la bunuri ale domeniului public de interes local, care fac conexiune între drumuri locale; pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei şi de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local; proiecte în domeniul colectării, epurării şi deversării apelor uzate în sistemele de canalizare şi/sau receptori naturali, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, a zonelor pentru organizarea pieţelor, târgurilor, expoziţiilor; reabilitarea străzilor pietonale locale, instalarea iluminatului public; c) instalarea sistemelor de producere şi furnizare a energiei folosind resurse regenerabile; achiziţionarea de vehicule şi echipament de deszăpezire, întreţinere a spaţiilor verzi, şi multe altele. Acelaşi fond de subvenţionare gestionat de AIPA oferă posibilitate agenţilor economici să ceară suport de până la 1 mln de lei pentru activităţi non-agricole, cu accent pe dezvoltarea serviciilor.

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) va recepţiona cererile de solicitare a subvențiilor în avans, pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural în perioada 17 Februarie – 20 Mai curent. Cererile de subvenţionare pot fi depuse şi on-line, de pe pagina web a Agenţiei: www.aipa.md. Tot acolo poate fi consultat Regulamentul de subvenţionare şi găsite formularele de aplicare.

Vitalie Onişciuc ne mai informează, că în anul 2018, agricultorii şi procesatorii de produse agricole au aplicat pentru subvenţionare 159 de dosare pentru obţinerea a peste 32 mln de lei, din ele au fost acceptate 153 de dosare, care au fost subvenţionate cu aproximativ 29 mln de lei. În 2019 numărul solicitărilor de subvenţii a fost de 172, însă au fost acceptate spre finanţare 72 de dosare, respectiv, şi valoarea totală a subvenţiilor promise a fost de cca 21 mln lei, iar realizarea acestora mai este încă în proces.

S. Cernov

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *