Care sunt perspectivele europene a colegiilor din Moldova?

Doi ani în urmă Skegness Academy, din Marea Britanie, a cheltuit 32.000 de lire sterline pentru a organiza o călătorie în New York pentru 40 de elevi din clasa a VI-a care au arătat succese sporite la învățătură. Anul trecut Canada a reușit să producă 32.000 de noi locuri de muncă, iar din Serbia anual pleacă tot atâția oameni în căutarea unui viitor mai bun. 32.000 de persoane, e mult sau puțin? 

Pentru Moldova această cifră ar însemna numărul total de elevi care-și fac studiile în cele 46 de colegii din toată țara. Ei sunt cei care au ales să aibă două diplome, cea de Bacalaureat la absolvirea clasei a 12-a, și încă una de specialitate, un privilegiu care nu ar trebui trecut cu vedere atunci când ne gândim cum putem investi mai bine în viitorul nostru. Deși se pare că aceasta alegere nu-i prea ajută pe absolvenții acestor instituții când aceștia merg la angajator. Or rata de șomeri este prea mare și acesta deseori face o alegere în favoarea studenților cu studii superioare.
Ministerul Educației susținut de donatori și societatea civilă a demarat un proces complex de reformă a sistemului de învățămînt și învățămîntul mediu de specialitate nu este excepție de la acest efort. Una din inițiativele ce susțin acest efort este si proiectul „Creşterea performanţei sistemului educaţional prin implementarea analizei impactului de reglementare şi participare responsabilă a OSC în domeniul educaţiei” din cadrul proiectului FHI 360 „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova” (MPSCS), finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), și implementat de Fundația pentru Dezvoltare din R. Moldova.
Proiectul Fundației are drept scop general de a contribui la îmbunătăţirea sistemului educaţional în R. Moldova și vizează activități diverse de instruire, dialog / consultare, dar și acțiuni concrete îndreptate spre aplicarea metodologiei Analizei Impactului de Reglementare în domeniul educației și componenta de informare asupra parcursului European al R. Moldova prin implicarea tinerilor din instituții de învățămînt mediu de specialitate.
Odată cu semnarea Acordului de asociere la UE au apărut noi perspective de dezvoltare și perfecționare și pentru invățămîntul mediu de specialitate. Acestei aspirații de transformare s-au transpus în acțiuni concrete ale Ministerului Educației despre care am vorbit cu Domnul Silviu Gîncu, Șeful Direcţie învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate, Ministerul Educaţiei.

- Ce eforturi întreprinde Ministerul Educației pentru a ne apropia de perspectivele europene, pe care țara noastră le-a ales odată cu semnarea Acordului de Asociere? Perspectivele care ar asigura un echilibru între cerința pieței de muncă și forța de muncă pe care ”o producem” în instituțiile de învățământ. Iată ce cred despre aceastapărțile implicate nemijlocit în acest sistem.

- Anul acesta, pentru prima data, elevii din cadrul acestor instituții pot beneficia de un sistem de credite de studii transferabile, ceea ce o să le asigure o mobilitate internă și externă. În același timp noul Cod al Educației și susținerea unui Bacalaureat corect, vine să aducă un echilibru în numărul de absolvenți care merg la studii superioare și cei care aleg învățământul secundar, apropiindu-ne de normele europene, unde doar 20% sunt încadrați la facultate, restul 80% sunt încadrați în învățământul profesional tehnic.

BarbatulSă știți că se lucrează nu doar cu elevii și cadrele didactice, Ministerul Educației se implică activ și în diferite colaborări cu potențiali angajatori a absolvenților colegiilor. Spre exemplu avem o colaborare interesantă, în legătură cu învățământul profesional dual, la Școala profesională nr.5 și compania ”Draexlmaier Automotive” SRL. În planul de admitere al instituţiei au fost introduse în anul trecut trei meserii noi pentru care au fost oferite 55 de locuri. Elevii pe lângă bursa de 330 de lei, au posibilitatea să obțină și un salariu de 2500 de lei, iar după un an de zile au posibilitatea să se angajeze în cadrul companiei.Prin intermediulmai multor campanii de informare sau articole de acest gen noi vrem să promovăm învățămîntulprofesional tehnic și avantajele acestuia. Și dacă pentru moldoveni nu este o rușine să meargă în Europa, cu studii superioare, și să mature străzile, atunci de ce ar fi la noi o problemă să mergi să capeți o meserie.”
- Agenda de reformă a sistemului de învățămînt mediu de specialitate și cel vocațional presupune o colaborare strînsă între Ministerul Educației și mediul donator și expertiza externă. Se lucrează pe această dimensiune? Există proiecte care să susțină eforturile autorităților în acest parcurs de reforma și care sunt așteptările la finisarea reformei.
Veronica Midari, expert național în cadrul proiectului UE “Asistența tehnică pentru domeniul educației și formare profesională în Republica Moldova”, implementat de GOPA.
- Necesitatea reformării sistemului de învățământ profesional tehnic este pe agenda zilei Ministerului Educației de mai mulți ani. Actualmente, Ministerul Educației în parteneriat cu actorii sociali și cu suportul unui proiect al Uniunii Europene a început un amplu proces de reformă. Direcțiile strategice ale reformei cuprind măsuri legate de reforma structurală a rețelei de instituții de învățământ profesional tehnic, măsuri legate de sporirea calității proceselor de formare profesională, realizarea unui dialog social extins și sensibilizarea opiniei publice față de acest subiect. Asemenea obiective pot fi realizate doar în parteneriat cu alte proiecte și reprezentanți ai altor ministere care au tangență la procesele de formare profesională.
Așteptările față de reformă sunt foarte înalte. În primul rând, reforma trebuie să contribuie la modernizarea sistemului de învățământ profesional tehnic, acesta trebuie să fie flexibil la schimbările de pe piața muncii și suficient de adaptat la noile cerințe ale angajatorilor. Procesele de globalizare a economiei impun cerințe față de noua forță de muncă, chiar dacă e vorba de muncitori și tehnicieni. De la ei se cer cunoștințe în limbi străine, abilități digitale, capacitate de orientare în procesele tehnologice și situații nestandarde la locul de muncă, nemaivorbind de profesionalism și abilități specifice meseriei.
Calificările obținute de absolvenți trebuie să corespundă Cadrului Național al Calificărilor. La ora actuală nu avem încă acest cadrul elaborat. Importanța Cadrului Național al Calificărilor constă în ceea că cerințele angajatorilor sunt transpuse în competențe profesionale și respectiv calificări, iar acestea stau la baza elaborării standardelor educaționale. Astfel, asigurându-se conexiunea dintre cerințele pieței muncii și materialele educaționale din cadrul școlii. Mai mult, cadrul Național al calificărilor în țările Europei este adaptat la Cadrul European al Calificărilor, acest fapt facilitează recunoașterea certificatelor de calificare în spațiul european, susținînd în acest sens și mobilitatea forței de muncă.
Reforma este un proces foarte complex, care necesită devotament din partea agenților schimbării și suport din partea întregii rețele de instituții de învățământ profesional tehnic, dar și din partea Comitetelor Sectoriale, altor structuri de stat. Fără implicarea masivă și suportul din partea elevilor și studenților, părinților acestora procesul de reformă va fi greu de promovat. Este important ca fiecare din actori să înțeleagă că formarea forței de muncă de calitate oferă un viitor mai bun însuși absolventului, dar oferă o șansă mai bună și economiei naționale, fapt din care în cele din urmă are de câștigat fiecare din noi.
In acest context am dorit sa avem si perspectiva studenților si cadrelor didactice din colegii.
- Care sunt așteptările studenților în acest sens și cît de implicați sunt tinerii în procesul de reformare a sistemului profesional tehnic?
Dorina Bob, elevă la Colegiul Industrial-Pedagogic, or. Cahul:
- Astăzi, am ajuns să veghem la respectarea principiilor și valorilor europene, pentru ca deciziile europene să nu fie doar adoptate, dar și aplicate cât mai aproape de necesitățile studenților. De exemplu, implicarea tinerilor în activități de informare și sensibilizare privind valorile europene desfășurate în cadrul proiectului dat sunt foarte utile și cu impact asupra tuturor actorilor implicați. Beneficiem noi, ca și studenți de cunoștințe și oportunități de dezvoltare, dar și instituțiile în care studiem. În tot ceea ce facem urmărim să respectăm anumite valori europene, care se regăsesc și-n instituțiile unde ne facem studiile.”

- La momentul actual demarează procesul de reformare a învăţămîntului secundar profesional şi mediu de specialitate, dinamica căruia afectează respectiv actanții sistemului educațional. Care sunt totușiașteptările de la reformele ce demarează în învățămîntul mediu de specialitate și cel profesional pe termen lung ?

Virgilia Celac, director adjunct pentru educație la Colegiul Pedagogic ”Mihai Eminescu”, or. Soroca:

Femeia 1
-Progresul înseamnă schimbare, iar cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova, dar şi disponibilitatea de a coopera.Învățămîntul profesional poate îndeplini această misiune dacă elevul, care parcurge pregătirea profesională, învaţă pentru a răspunde următoarelor tipuri de finalităţi: învaţă pentru a şti, învaţă pentru a face, învaţă pentru a fi, învaţă pentru a trăi decent şi sigur în societate şi orice tip de comunitate. Instituția va promova un mediu concurențial – calitativ, bazat pe creativitate și inovație, dublat de tradiție, să formeze o personalitate pragmatică, de succes, în concordanță cu valorile naționale și universale.”
În contextul perspectivelor europene ale colegiilor din Moldova, atăt profesorii cît și studenții se arată destul de optimiști. Realitățile însă nu întodeauna sunt proporționale necesităților și așteptărilor acestora.
Doamna Tatiana Vișniovaia, director adjunct pentru instruire la Colegiul Pedagogic ”Mihai Eminescu”, or. Soroca: 
”Un spaţiu european deschis al sistemului de învăţămînt constituie un generator de avantaje, în condiţiile respectării diversităţii regionale, etnice, culturale.

femeia 2Avem deci nevoie de un sistem de pregătire profesională care să stimuleze dialogul intercultural, mobilitatea academică europeană şi cooperarea la toate nivelurile.Transformarea instituțiilor medii de specialitate(colegii) în învățămîntul profesional tehnic postsecundar nivelul IV și postsecundar nonterțiar nivelul V, competitive pe piaţa muncii la nivel naţional și european prin implementarea tehnologiilor educaţionale şi informaţionale moderne se realizează prin crearea condiţiilor optime pentru asigurarea parteneriatului de calitate cu instituţiile de aplicaţie, ce ne oferă posibilitatea de a desfăşura stagiile de practică la diverse specialităţi și înmatricularea absolvenților în instituţiile de învăţămînt superior.”
“Acces, Relevanță și Calitatea studiilor” iată cei trei piloni care stau la baza noului Cod al Educației, care promite să revoluționeze felul în care se face carte la noi în țară. Reformele dau roadă nu din primul an. Uneori schimbările sunt mai dorite și așteptate decât cadourile de Crăciun, Paște, ziua de naștere și toate celelalte sărbători. Dar să nu neglijăm faptul că fiecare din noi are puterea să mai taie din acești ani de așteptare. Și da, ne adresăm celor 32 de mii de elevi din cadrul colegiilor.Cât de banal nu ar suna aceasta, în circumstanțele actuale, dar vocea voastră merită auzită, iar difuzorul cel mai bun pentru voi este PARTICIPAREA și utilizarea platformelor existente pe rețelele de socializare, care astăzi au o putere mare de a transmite un mesaj important foarte rapid și la un număr mare de oameni.
Material publicat în cadrul proiectul „Creşterea performanţei sistemului educaţional prin implementarea analizei impactului de reglementare şi participare responsabilă a OSC în domeniul educaţiei” implementat de către Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova prin programul “Parteneriate pentru o Societate Civila Durabila in Moldova”, administrat de FHI 360 cu susținerea financiară USAID.
Realizarea acestui material a fost posibilă datorită  ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate aparţin autorilor, şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau a Guvernului SUA.”

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *