Bănuieli de gestionare frauduloasă la “Flutura”

Afanasie Răţoi din Cruglic ne-a trimis la redacţie o scrisoare, în care îşi exprimă nemulţumirea faţă de activitatea Asociaţiei Obşteşti „Flutura”, gestionarul apeductului ce aprovizionează cu apă satul Cruglic.

Expeditorul ne-a informat că scrisoarea este o „replică” la una dintre opiniile primarului de Cruglic, Svetlana Cucu, pe care dânsa şi-o exprimase în legătură cu un conflict aproape similar, dar din altă localitate.

În calitate de consumator, a constatat nereguli

Din răvaşul lui Afanasie Răţoi, reiese că dânsul, la 1 noiembrie 2013, în calitate de membru al grupului de lucru constituit prin decizia consiliului sătesc Cruglic din 9 august 2012 pentru examinarea activităţii asociaţiei, a acţionat în judecată AO „Flutura” şi pe administratorul acesteia, Ion Moraru, pentru faptul că nu a prezentat la cererea sa un şir de documente ce atestă activitatea asociaţiei, inclusiv documentele de constituire şi procesele verbale ale tuturor adunărilor consiliului de administrare şi cele ale şedinţelor comisiei de cenzori, alte acte, contracte, licenţe şi autorizaţii.

Instanţa i-a admis integral acţiunea şi l-a obligat pe Ion Moraru, în temeiul art. 11 (ali. 1.1 şi 4) al Legii nr. 982 din 2000 „Cu privire la accesul la informaţie” să-i furnizeze lui Afanasie Răţoi informaţiile solicitate, în termenii stabiliţi de lege.

Ion Moraru, care este preşedintele consiliului de administrare al asociaţiei din ziua constituirii acesteia şi până în prezent, susţine că i-a prezentat lui Afanasie Răţoi documentele cerute, deaceea a contestat decizia judecătorului Evghenii Sanduţa în instanţa ierarhic superioară. La 23 aprilie 2014 Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău, a clasat integral hotărârea Judecătoriei Criuleni din 26.12.2013 şi a restituit-o spre reexaminare în prima instanţă, în alt complet de magistraţi, pe motiv că solicitantul de informaţii a cerut şi documente care aparţin altei persoane juridice – AO „Danco-Gaz”, ce nu avea în proces statut de pârât.

Ion Moraru, solicitat de „Est-Curier”, să explice cum s-a ajuns la litigiu în instanţă pe motiv de refuz la acces la informaţie, a spus că pretenţiile lui Afanasie Răţoi sunt neîntemeiate, că dânsul i-a prezentat toate documentele solicitate, că rapoartele cu privire la activitate şi rapoartele financiare sunt afişate pe un  panou informativ în sediul primăriei şi le poate vedea oricine.

„De când activează asociaţia, nu avem plângeri de la cetăţeni, înafară de plângerile lui Afanasie Răţoi, care în doi ani ne-a adresat 65 de petiţii. Ne irosim banii şi timpul prin instanţe, pentru că cineva stă pe cuptor şi scrie plângeri. Cetăţeanul Afanasie Moraru este influenţat de un grup de cetăţeni, care au anumite interese”, a replicat Ion Moraru.

Ion Moraru susţine că activitatea asociaţiei a fost verificată şi de către Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Criuleni, şi de către Procuratura Criuleni, iar în urma controalelor nu au fost depistate nereguli. De cealaltă parte, Afanasie Răţoi susţine că Ion Moraru nu ar avea documentele în regulă, şi că după fiecare şedinţă de judecată se apucă şi le întocmeşte, le aduce în regulă… Procesul dintre părţi privind accesul la informaţie mai durează, pe marginea lui nu este emisă o decizie judecătorească definitivă.

Un alt proces vizează tariful şi contractele

Pe lângă cauza privind limitarea accesului la informaţie, Asociaţia Obştească „Flutura” şi administratorul acesteia Ion Moraru a mai fost chemat în judecată de către un grup de consăteni. Astfel, un proces paralel se desfăşoară privind tarifele la apă şi legalitatea contractelor încheiate dintre furnizor şi consumatori.

La 10 noiembrie 2014 instanţa din Criuleni a examinat cauza civilă a reclamanţilor Afanasie Răţoi, Gheorghe Hîrştioagă şi Petru Bocan, locuitori ai s. Cruglic şi consumatori, împotriva lui Ion Moraru. Cei trei reclamanţi au cerut instanţei să anuleze hotărârea de constituire a Asociaţiei „Flutura”, pe motiv că la momentul constituirii acesteia exista Asociaţia  „Danco-Gaz”, care a efectuat lucrări de proiectare şi construcţie a apeductului şi care, în opinia sa, trebuia să gestioneze mai departe apeductul, sau apeductul să fie transmis în gestiune întreprinderii municipale.

Reclamantul Hîrştioagă a mai cerut instanţei să pedepsească gestionarul pentru că nu a anunţat consumatorii că apa din apeduct nu este potabilă, ci tehnică, prezentând şi un document în favoarea afirmaţiilor sale. Reclamanţii Petru Bocan şi Afanasie Răţoi au cerut anularea tarifului de 8 lei m3, stabilit pentru anul 2010 de către consiliul de administrare al asociaţiei fără aprobarea consiliului local.

Pârâtul Ion Moraru a cerut instanţei să considere afirmaţiile reclamanţilor nefondate şi să le respingă cererile, care, crede el, nu sunt susţinute de probe, că reclamanţii nu au prezentat calcule care să demonstreze că tariful aplicat în 2010 ar fi nejustificat. Referitor la contracte, Ion Moraru a spus că fiecare dintre reclamanţi, deşi declarase instanţei că nu au semnat contracte de aprovizionare cu apă cu AO „Flutura”, au contracte şi le-a prezentat instanţei de judecată, şi că acestea nu au fost semnate abuziv, cum declară ei, ci cu bună ştiinţă.

Aceasta se dovedeşte prin faptul că, în opinia lui Ion Moraru, până la contracte cetăţenii daţi şi-au pus semnăturile pe actele de înfăptuire a lucrărilor privind conectarea gospodăriilor lor la apeduct şi pe procesele-verbale privind darea în exploatare a echipamentelor de măsurare, ambele datate cu august şi, respectiv, septembrie 2009. Ion Moraru a mai spus, în apărarea sa, că şi-a asumat răspunderea pentru a aproviziona satul cu apă, acest fapt i-a reuşit, şi nu i se pare corect să fie învinuit pentru că nu a pus unde trebuie o virgulă sau a indicat greşit o dată cronologică.

Judecătorul Valeriu Ciuntu, a ascultat părţile şi a emis o decizie, prin care cererea privind declararea nulităţii procesului-verbal nr. 1 cu privire la constituirea Asociaţiei „Flutura”, înaintată de către Afanasie Răţoi, a fost scoasă de pe rol din motiv că Afanasie Răţoi nu a fost împuternicit de nimeni să înainteze asemenea cereri. Cererile reclamanţilor privind anularea tarifului de 8 lei m3 şi anularea abonamentului lunar de 8 lei m3 pentru apă, stabilit în 2010, precum şi cele privind legalitatea contractelor încheiate dintre AO „Flutura” şi reclamanţi, au fost admise integral. Hotărârea poate fi atacată în instanţa superioară pe parcursul a 30 de zile de la data emiterii de prima instanţă.

Svetlana Cucu nu mai este contabil, consilierii iau atitudine 

În scrisoarea sa Afanasie Răţoi ne informează că primarul satului Cruglic Svetlana Cucu a fost, pe parcursul a trei ani, contabilă a asociaţiei, deşi nu ar fi trebuit să îndeplinească vreo funcţie remunerată în altă parte, decât în calitate de primar.

Svetlana Cucu ne-a informat că şedinţa de constituire a AO “Flutura” a avut loc la 20 august 2009, şi că într-adevăr a fost parte a consiliului de administrare şi contabil al asociaţiei, dar că din 9 ianuarie 2012 şi-a pierdut calitatea de membru al acestei asociaţii şi nu mai îndeplineşte atribuţiile contabilului. Ea ne-a asigurat, că obligaţiunile contabilului le-a îndeplinit înafara orelor de muncă în primărie, din contul timpului său liber.

Întrebat ce părere are despre activitatea asociaţiei “Flutura”, în calitate de membru al comisiei instituite în şedinţa consiliului local la 9 august 2012, pentru examinarea activităţii AO „Flutura”, Ion Popa, consiler local, ne-a spus următoarele: „Afanasie Răţoi a dorit să afle dacă asociaţia are toate actele de înregistrare în regulă, dacă sunt probe de la CSP privind corespunderea apei parametrilor permişi. Privitor la tarife mi-am exprimat opinia şi la comisie, şi la consiliu: asociaţia este la autogestiune şi este împuterniciră să-şi acopere cheltuielile. Preşdintele asociaţiei a făcut un calcul conform metodologiilor stabilite de ANRE, a tarifului la apă. La ultima şedinţă a consiliului local Ion Moraru a prezentat un raport cu privire la activitatea Asociaţiei „Flutura” şi calculul, şi consiliul a aprobat „tariful actualizat”. Tariful calculat a fost de 12 lei pe metru cub, însă consiliul a aprobat 10 lei. Abonamentul de 8 lei pe lună stabilit de consiliul de administrare al asociaţiei, a funcţionat câteva luni, paralel cu tariful de 8 lei pe m3, dar odată ce a fost stabilit tariful de 10 lei pe m3 de apă, s-a renunţat la acest abonament. Tariful este aprobat până la finele anului 2014, după care consiliul va examina raportul financiar şi va decide dacă actualul tarif acoperă cheltuielile asociaţiei. În calitate de membru al comisiei sus-numite, nu am avut obiecţii faţă de activitatea Asociaţiei „Flutura”. La consiliul local am discutat şi posibilitatea gestionării apeductului de către gospodăria comunală, înregistrată în satul Cruglic cu denumirea „Leer”, director Vasile Baluţel. Consiliul local i-a cerut la două şedinţe șefului acesteia să prezinte raportul de activitate, statutul întreprinderii municipale, ca să ne formăm o opinie despre  întreprindere, dacă este echipă şi va putea prelua apeductul în gestiune. Dumnealui n-a prezentat nimic din ce a cerut consiliul. Prin urmare, apeductul a rămas în gestiunea AO „Flutura”- a spus Ion Popa.

Gospodinele – gata să plătească pentru confort

Am dorit să aflăm părerile cetăţenilor, deaceea am recurs la metoda simplă – apelul telefonic aleatoriu. La telefoane au răspuns doar femei. Mătuşa Zinovia ne-a spus că gospodăria sa e conectată la apeduct. Pentru a se conecta zice că a plătit 4 mii de lei, dar nu-i pare rău, deoarece locuieşte cu urmaşii mai tineri, care au instalat o maşină de spălat, cu care “e tare uşor să speli”. Ce-i drept, i se pare că e scumpă apa, mai ales vara, când mai foloseşte apa de la robinet pentru a uda prin grădină. Deşi în gospodărie este şi o fântână, femeia zice că nu ar renunţa la apeduct.

Maria este mamă a doi copii. Şi dânsa spune că şi-ar dori apa să fie mai ieftină, pentru că veniturile familiei sunt mici, iar costul tuturor serviciilor este exagerat de mare. Apreciază, însă, faptul, că apeductul i-a permis să-şi conecteze o maşină de spălat automată, şi astfel îşi poate folosi timpul mai eficient.

Zinovia Zmeu ne-a spus că foloseşte apa şi pentru consum, şi pentru treburi gospodăreşti. “E scumpă apa, dar dacă ne vom certa de la ea, Dumnezeu se va supăra pe noi şi ne va lua-o” – a spus femeia. Referitor la preţ, spune că azi nici nu poate fi altfel, pentru că totul este scump, energia este scumpă şi oamenii care lucrează ca să fie apă în robinete tot trebuie plătitţi, de aceea e gata să plătească, doar să îi fie comod.

S. Cernov

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *