Atenţie! Concurs de funcţii publice la Corjova, Criuleni

Primăria satului Corjova, raionul Criuleni, anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de:

1.      Secretar al consiliului local

2.      Specialist al primăriei – Perceptor fiscal

3.      Specialist în reglementarea problemelor funciare

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Documente ce urmează a fi prezentate:

1.Copia buletinului de identitate

2. Formularul de participare

3. Copiile diplomelor de studii si ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfectionare, se permite prezentarea diplomelor si in alt domeniu de studii

4. Curriculum Vitae


Candidații la funcțiile sus numite urmează să depună dosarul de concurs în termen de până la 30 noiembrie 2020.

Telefon pentru mai multe informații: 024878236.

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *