Amenzi usturătoare pentru pescarii, care nu se vor conforma legii

Inspecția pentru Protecția Mediului Criuleni  aduce la cunoștința cetățenilor că în temeiul prevederilor art. 35, art.36 și art.40 din  Legea nr. 149-XVI din 08 iunie 2006  privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura,  de către  Agenția Mediului Chișinău a fost emis Ordinul nr. 17 din 29.03.2019 ,,Cu privire la prohibiția și zonele de prohibiție a pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale în anul 2019’’

Conform prezentului Ordin sunt stabilite perioadele și zonele de protecție a pescuitului sportiv, amator și de agrement pentru toate speciile de hidrobionți în zonele acvatice piscicole naturale, după cum urmează:

1) timp de 62 de zile consecutive, de la 15 aprilie 2019, inclusiv:

a) în fluviul Nistru pe sectorul de la satul Naslavcea pînă la orașul Camenca;

b) în lacul de acumulare Dubăsari;

c) în fluviul Nistru în sectoarele de la barajul Centralei Hidroelectrice Dubăsari până la satul Palanca (km 28) și în brațul Turunciuc;

d) în lacul Cahul.

2) Timp de 60 de zile consecutive, de la 11 aprilie până la 09 iunie 2019, inclusiv:

a) în râul Prut de la intersecția lui cu frontiera de nord a Republicii Moldova cu Ucraina până la satul Tețcani;

b) în lacul de acumulare Costești-Stânca;

c) în râul Prut pe sectorul de la barajul nodului hidrotehnic Costești-Stânca până la satul Giurgiulești.

3) Timp de 62  de zile  consecutive, de la 15 aprilie până la 15 iunie 2019,inclusiv:

a) pe râurile Ciorna, Răut. Ichel, Bîc și Botna afluienți ai fluviului Nistru, cu excepția obiectivelor acvatice piscicole artificiale construite pe ele;

b) pe râurile Larga, Vilia, Lopatnic,Racovăț, Ciuhur, Camenca, Gîrla Mare, Delia, Nârnova, Lăpușna,Sarata, Tigheci afluienți ai râului Prut, cu excepția obiectivelor acvatice piscicole artificiale construite pe ele;

c) în bălțile Manta;

d) pe râurile Cogâlnic, Cahul, Ialpug, cu excepția obiectivelor acvatice artificiale costruite pe ele;

4) Este interzis pescuitul pe tot parcursul anului:

a) la 100 m în amonte și în aval de podurile de peste fluviul Nistru și râul Prut;

b) la gura de vărsare în râul Prut a afluienților Larga, Vilia, Lopatnic, Racovăț, Ciuhur, Camenca, Gârla Mare, Delia, Nârnova, Lăpușna, Sarata, Tigheci la gura de vărsare în fluviul Nistru a afluienților Ciorna, Bîc, Ichel, Botna pe o distanță de 500 m  pe ambele pări ale gurilor și pe cursul acestora afluienți pe o distanță de 5 km de la confluientă, în barajul Turunciuc pe cursul apei pe o distanță de 500 m de la ramificație;

c) în golful Goieni;

d) în lacul Beleu;

e) în fluviul  Nistru în sectoarele de lasatul Naslavcia pe o distanță de 1 km în aval și de la barajul lacului de acumulare Dubăsari pe o distanță de 300 m în aval;

f) în lunca Ohrincea a râului Răut;

g) în canalul de evacuare a apei a Centralei Termoelectrice din Moldova, în lacul de acumulare Cuciurgan la o distanță de 500 m spre nord și sud de la confluență și de 300 m în largul lacului;

h) în albia veche a r. Prut de la barajul nodului hidrotehnic Costești-Stânca până la confluența cu albia principală;

i)         în râul Prut pe o distanță de 3 km în aval și de 500 m în amonte de barajul nodului hidrotehnic Costești-Stânca;

j)         în fluviul Nistru pe sectorul în amonte de la barajul Centralei Hidroelectrice Dubăsari până la km 362;

k) în fluviul Nistru și Răut pe sectoarele de 100 m în amonte și în aval de la gurile canalelor de alimentare a bălților și lacurilor;

l)         în fluviul Dunărea în limitele teritoriale ale Republicii Moldova.

În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 1515-XI din 16. Iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător, controlul privind respectarea prevederilor prezentului ordin  se pune în seama Inspectoratului Protecția Mediului și subdiviziunilor teritoriale.

Încălcarea cerințelor prezentelor reguli de prohibiție, atrage răspundere administrativă conform Codului Contravențional al RM art. 114, alin. 1-5, și se sancționează cu amendă de la 6 la 300 u. c, ce constituie 300-15000 lei.

Anatolie Grajdian,

inspector principal

 IPM Criuleni

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *